Bekkenbodemreëducatie en perinatale kinesitherapie wordt erkend als een bijzondere
beroepsbekwaamheid en vereist een extra specialisatie. Dit onderdeel richt zich op het voorkomen
en verhelpen van klachten in het gehele buik-, bekken- en lage ruggebied bij mannen en vrouwen
van alle leeftijden. Het intakegesprek is hierbij cruciaal. Enerzijds om de optredende klachten in
beeld te brengen, anderzijds om de achtergrond van de persoon achter de klacht te leren kennen.
Enkel op deze manier kan er een behandelplan op maat opgesteld worden. De therapie bestaat
voornamelijk uit educatie omtrent dagdagelijkse gewoontes (zoals ademhaling en toiletgedrag), het
streven naar een evenwicht tussen belasting en belastbaarheid van het lichaam, maar ook actieve
betrokkenheid via oefeningen is belangrijk.
Inwendige handelingen, manueel of met behulp van fysische therapie (biofeedback), zijn pas
mogelijk na het behalen van het diploma. Maar dit is zeker en vast niet bij iedereen nodig.

Indicaties

  • Urologische klachten: ongewild urineverlies, vergrote aandrang, verhoogde plasfrequentie, moeite met leegplassen, nadruppelen, verzakkingen
  • Gynaecologische/obstetrische klachten: zwangerschapsgerelateerde (bekken)pijn, pre- en postnatale begeleiding
  • Gastro-enterologische klachten: ontlastingsproblemen, persgedrag, aambeien
  • Seksuologische klachten: pijn bij vrijen
  • Pijnklachten en klachten van het houdings- en bewegingsapparaat van lage rug, bekken, heupen, onderbuikpijn
  • Pre- en postoperatieve klachten zoals buik- en prostaatoperaties